MÜTEFERRİK

***Bu bölümde grup üyelerimizin grubumuz dışında gerçekleştirdikleri “Planlama” temalı etkinlikleri, yazıları ve benzer çalışmaları yer almaktadır.
7 Temmuz 2021 – Prof. Dr. Semih Baskan’ın “Yeşeren Umutlar Yıkılan Hayaller” Başlıklı Yazısı
Paris Komünü 150 Yaşında – Uluslararası Poster Sergisi
20 Mayıs 2021 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Türk Sosyal Bilimler Derneği Tarafından Gerçekleştirilen “Meslektaşları ve Dostları Prof. Dr. İşaya Üşür İle Buluşuyor” Başlıklı Anma Toplantısındaki Sunumu
7 Şubat 2021 – Prof. Dr. Taner Timur’un Birgün Gazetesi Pazar Ekinde Yer Alan “Medrese, Üniversite ve Demokrasi Kavgası” Başlıklı Yazısı
1 Şubat 2021 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın ODTÜ Mezunu İş İnsanları Derneği (OMİD) ile Gerçekleştirdiği “Türkiye Ekonomisi Üzerine Gözlemler” Başlıklı Web Seminerinde Kullandığı Sunum
26 Aralık 2020 – Oğuz Türkyılmaz’ın Sol TV ile Gerçekleştirdiği “Demokratik Enerji Programı” Başlıklı Youtube Canlı Yayın Söyleşisi
10 Kasım 2020 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın TRT Radyo 1 Ekonomi Günlüğü Programında Gerçekleştirdiği “Atatürk, 1923 Cumhuriyeti ve Denizcilik Politikaları” Konulu Canlı Yayın Söyleşisi
29 Ekim 2020 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Mülkiye Gençlik Kulübü ile Gerçekleştirdiği “97. Yaşında Cumhuriyet Üzerine” Başlıklı Youtube Canlı Yayın Söyleşisi
29 Ekim 2020 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın TRT Radyo 1 Ekonomi Günlüğü Programında Gerçekleştirdiği “1923 Cumhuriyetinin Ekonomi Politiği” Başlıklı Canlı Yayın Söyleşisi
19 Ekim 2020 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Daha Fazla Biz ve Hevesli İnsan Bilim Akademisi ile Gerçekleştirdiği “Duayenlere Genç Sorular: Bilsay Kuruç ile Cumhuriyet” Başlıklı Youtube Canlı Yayın Söyleşisi
Ekim 2020 – Prof. Dr. Semih Baskan’ın “Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan Günümüze DPT” Başlıklı Yazısı
4 Ağustos 2020 – Prof. Dr. Afşar Timuçin’in Cumhuriyet Gazetesinde Yayımlanan “İnsan: Geleceği Olan Tek Varlık” Başlıklı Köşe Yazısı
Haziran 2020 – Doç. Dr. Ozan Zengin’in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(KAYAUM) Tarafından Doç. Dr. Can Umut Çiner Editörlüğünde Yayımlanan “Türkiye’de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler” Başlıklı Kitaptaki “Türkiye’de Başkanlık Sistemi: Siyasal Sistemin Niteliği ve Yönetsel Yapıdaki Değişim” Başlıklı Makalesi
Mayıs 2020 – Prof. Dr. Semih Baskan’ın “İki Bayramı Bir Arada Kutlamak” Başlıklı Yazısı
25 Nisan 2020 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Mülkiye Gençlik Kulübü ile Gerçekleştirdiği “1920’lerde Cumhuriyet ve Ekonomi Kurmak” Başlıklı Youtube Canlı Yayın Söyleşisi
7 Nisan 2020 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Cumhuriyet Gazetesi’nde Yayımlanan “Tekalif-i Milliye Emirleri” Başlıklı Yazısı
4 Nisan 2020 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Mülkiye Gençlik Kulübü ile Gerçekleştirdiği “Sosyal Bilimcilerin Çağrısı Üzerine Notlar” Başlıklı Instagram Canlı Yayın Söyleşisi
19 Mart 2020 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Cumhuriyet Gazetesi’nde Mustafa Balbay ile Gerçekleştirdiği “Sola Hazır Giyim Yakışmaz” Başlıklı Söyleşi
8 Ekim 2019 – Prof. Dr. Semih Baskan’ın, Çankaya Belediyesi ve Alman Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin Tarafından Düzenlenen “Çankaya’da Alman Bilim ve Sanat İnsanlarının İzleri… Prof. Dr. Albert Eckstein. Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri” Başlıklı Anma Etkinliği İçin Hazırladığı “Ankara Tıp Fakültesinin Kuruluşunda Görev Alan Yabancı Bilim Adamları” Başlıklı Sunumu
26 Aralık 2017 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Atatürkçü Düşünce Derneği ile Gerçekleştirdiği “2018’e Bakış” Başlıklı İnternet TV Söyleşisi
29 Kasım-1 Aralık 2017 – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Türk Sosyal Bilimler Derneği Tarafından ODTÜ’de Gerçekleştirilen 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde Sunduğu “Bir Karış Fazla Şimendifer: Başvekil İsmet Paşa’nın 30 Ağustos 1930’da Sivas Demiryolunun Açılış Konuşmasındaki Kritik Ögeler Üzerine Değinmeler…” Başlıklı Bildirisi
Ekim 2017 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un İktisat ve Toplum Dergisi’nin 84. Sayısında Yayımlanan “100. Yılında Ekim Devrimi” Başlıklı Makalesi
Nisan 2015 – Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Mülkiyeliler Birliği Tarafından Nuri Yıldırım Editörlüğünde Yayımlanan “Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a Armağan” Başlıklı Kitaptaki “Cumhuriyet ve Toprak” Başlıklı Makalesi
25 Ekim 2014 – N. İlter Ertuğrul’un İnönü Vakfı ile Pembe Köşk’te Gerçekleştirdiği “Zorlu Yıllar” Başlıklı Konferans
2010 Yaz – Dr. Serdar Şahinkaya’nın Mülkiye Dergisi’nin 34 (267) Sayısında Yayımlanan “29 Nisan 1960’da Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Adım Adım 27 Mayıs” Başlıklı Makalesi
13 – 14 Eylül 2003 – Prof. Dr. İşaya Üşür’ün Ulusal Kanal ve Çankaya Belediyesi Tarafından Düzenlenen Halkçılık Sempozyumu’nda Yaptığı “Sanayileşme – Planlama ve Kemal Atatürk: İktisat Politikası mı Strateji mi?” Başlıklı Konuşmanın Metni