HAKKIMIZDA

8 Kasım 2018

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un önderliğinde, 2011 Mayıs ayından başlayarak, Ankara Üniversitesi çatısı altında gönüllülük esasına dayanan bir bilimsel çalışma grubu ve çalışma düzeni kurduk. Bunun ilk bilimsel zemini, 21. Yüzyıl İçin Planlama kurultayları ve seminerleri adı ile yapılan toplantılar oldu.

2011’den başlayarak önce yılda bir, sonra bahar ve güz dönemlerinde ikişer dizi halinde bilimsel toplantılarımızı sürdürdük. Başta Siyasal Bilgiler Fakültesi olmak üzere, Mülkiyeliler Birliği ve TMMOB‘un meslek odaları çalışmalarımızı desteklediler.

Süreklilik taşıyan etkinlikler memnunluk verici gelişmeler gösteriyor ve yavaş yavaş yeni bir çerçeve oluşturuyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin 21. yüzyıla girebilme meselesinin boyutları içinde, şimdiye kadar seferber edilmemiş bir düşünce ve yeni bir ilgi birikimi ortaya çıkıyor. Katılım ve merakın yanında, bununla iç içe, güncelliğin koyduğu sınırları aşma ve yeni yaklaşımlar oluşturma çabası ve bunu bilimsellikle temellendirme arzusu büyüyor.

Sevindirici olan şudur: Gençlerin 21. yüzyıla giriş meselesinin boyutlarını ve ufkunu kavrama, öğrenme ve bu yolda gelişme azmidir. Çalışmalar içinde bunun arttığını görmek hepimizi mutlu kılıyor. Özellikle, Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altında Mülkiye Gençlik Kulübü‘nün heyecanı, enerjisi ve gençlerin teknik ustalıkları azmimizi besliyor. Bu, 2011’deki başlangıcımızın beklentilerini aşan bir müjdedir.

Ayrıca, bilim ve meslek çevrelerinin, 21. yüzyıl için yeni ufuk arayışlarını desteklerken, bunu toplumda filizlenecek gerçek taleplerle buluşturabilme düşüncelerini çalışmalarımız çerçevesinde görmek güzel bir gelişmedir. Vurgulamalıyız.

2018 yılından başlayarak, çalışmalarımızda iki yeni sayfa açtık.

Birincisi, bilimsel temeli daha da sağlamlaştırabilmek için, çalışmalarımızı geniş üniversite ortamında yaygınlaştırmaktır. Bunun ilk adımını Hacettepe Üniversitesi‘nin işbirliği ile iki gün süren Gıda, Toprak ve Tarım Semineri’nde attık.

İkincisi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı‘nın (um:ag) işbirliği ile um:ag Konferans Salonu’nda başlatılan 21. Yüzyıl İçin Planlama Cumartesi Konferansları‘dır.

Faaliyetlerimizin görsel tasarımlarını yaratıcı bir estetikle buluşturan Mülkiyeli grafik sanatçısı ve grubumuz üyesi İbrahim K. Dinç’in emeklerine teşekkürlerimizi belirtmeliyiz.

Web sayfamızın sol tarafında yıllara ait butonları görmektesiniz.  Her yıl tıklandığında o yıla ait çalışmalarımızla ilgili program, afiş, toplantıda yapılan sunumlar, toplantılara ait fotoğraflar ve oturum videolarına ve yayınlandı ise kitaplara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Faaliyetlerimizin tasarlanması, planlaması ve kotarılmasındaki çekirdek kadromuz;