3 Eylül 2022 – 30 Ağustos Özel Konferansı [Bir Karış Fazla Şimendifer – Başvekil İsmet Paşa’nın 30 Ağustos 1930 Sivas Konuşması (2. Zafer – 2. Nutuk) – Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Dr. Serdar Şahinkaya]

Afiş

30 Agustos

 

Video

Konferans Sırasında Kullanılan Sunum